Arno van Wijk

Sint Maartenskerk – koororgel

Het koororgel in de Sint Maartenskerk is gebouwd door Orgelmakerij Gebr. Reil uit Heerde. Het werd geplaatst in 1984 in het pas gerestaureerde koor van de kerk. In 2008 is een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd. Hierbij is o.a. de stemming gewijzigd (was Werckmeister, is nu Neidthardt) en is een Kromhoorn toegevoegd.

Manuaal I C-f’’’ Manuaal II C-f’’’ Pedaal C-d’
Holpijp 8′ Quintadeen 8′ gekoppeld aan Manuaal I of II
Fluit 4′ Fluit 4′
Octaaf 2′ Sesquialter II
Kromhoorn 8′
Tremulant